fbpx
Print this page

Cene Multisoftovih programa (na medijima i za download) Featured

Rate this item
(8 votes)

Za kupovinu:

1x više pojedinačnih programa (CD-ROM ili DVD) u kompletu

2x više programa na jednom DVD pakovanju ili jednom USB-u

3x putem direktnog download-a (preuzimanja) više programa

dobijate NAJNIŽE CENE! SVE CENE POGLEDAJTE U NASTAVKU TEKSTA...

Cene naših obrazivnih programa zavise od broja programa koji želite da kupite, načina preuzimanja programa i plaćanja istih. Programi su najjeftiniji ako ih kupujete u većem programskom paketu i ako ih platite i preuzmete online. Račun će biti malo veći ako želite da vam poštar donese već instalirane programe na disku ili USB flash memoriji (za USB cena će biti uvećana za 400 din).

 Za ONLINE kupovinu i download samo kliknite na cenu proizvoda, a diskove ili USB naručite mailom  

Cenovnik pojedinačnih programa

IME PROGRAMA
(u zagradi su brojevi paketa u kojima je isti program sa popustom)
online plaćanje i preuzimanje na disku (račun / pouzećem)
Ce De Bukvar (01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14) 1 7.90 € 999 din
Moj prvi engleski rečnik  (01, 05, 12, 13, 14, 23, 33, 42) 1 6.90 € 879 din
Moj prvi francuski rečnik  (02, 06, 12, 13, 14, 23, 33) 1 6.90 € 879 din
Moj prvi nemački rečnik  (03, 04, 12, 13, 14, 23, 33) 1 6.90 €
879 din
Snežana i 7 patuljaka  (12, 13, 14) 1 3.90 €
499 din
Moji kućni ljubimci  (09) 1 3.90 €
499 din
Vežbam ćirilicu  (04, 05, 06, 14) 1 3.90 €
499 din
Vežbam latinicu  (04, 05, 06, 14) 1 3.90 €
499 din
Naučimo engleski  (14, 42) 1 4.90 €
639 din
Vesela matematika 1  (11, 12, 13, 14, 43) 1 6.90 €
879 din
Vesela matematika 2  (21, 22, 23, 43) 1 6.90 €
879 din
Vesela matematika 3  (31, 32, 33, 43) 1 6.90 €
879 din
Vesela gramatika  (11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33) 1 6.90 €
879 din
Svet oko nas  (11, 12, 13, 14, 21, 22, 23) 1 6.90 €
879 din
Moj prvi računar 1  (13, 14, 22, 23, 32, 33, 41) 1 5.90 €
639 din
Moj prvi računar 2  (13, 14, 22, 23, 32, 33, 41) 1 5.90 € 639 din
Zemlja 2010 - geografska enciklopedija (51, 72) 1 7.90 € 999 din
Geografija 5  (52) 1 4.90 € 639 din
Geografija 6  (52) 1 5.90 € 749 din
Geografija 7  (52) 1 5.90 € 749 din
Istorija - Stari vek  (51, 72) 1 7.90 € 999 din 
Stara Grčka  1 4.90 €
639 din 
Stari Rim 1 4.90 €
639 din 
Užice nekad i sad 1 uskoro  
Sisari  (53, 72) 1 6.90 €
879 din
Ribe  (53, 72) 1 4.90 €
639 din
Likovna umetnost  (61, 72) 1 7.90 € 999 din
Najveći svetski slikari 1 4.90 €
639 din
Muzika  (62, 65, 72) 1 7.90 €
999 din
Rok muzika - velika DVD verzija  (62, 64, 65, 72) 1 7.90 €
999 din
Klasična muzika  (62, 63, 65, 72) 1 6.90 € 879 din
Mocart  (63, 65, 71) 1 5.90 € 639 din
Pikaso  (61, 71) 1 5.90 € 639 din
Rolingstonsi  (64, 65, 71) 1 6.90 €
879 din
Tesla  (71) 1 5.90 € 639 din
Lopta  (55, 72) 1 5.90 €
879 din
Fudbal  (54, 55, 72) 1 6.90 € 879 din
Košarka  (54, 55, 72) 1 6.90 €
879 din
Matematika - Do uspeha sam(a) (43) 1 5.90 € 879 din
Windows - interaktivni kurs 1  samo na CD 299 din
Internet - interaktivni kurs 1  samo na CD 299 din
(S)Lepo kucanje  (72) 1 3.90 €
499 din

Programi u kompletima sa popustom

IME KOMPLETA (sa popustom)
br. prg online plaćanje i preuzimanje na disku (na račun ili pouzećem)
UČENJE PRVIH SLOVA NA SRPSKOM I NEKOM STRANOM JEZIKU
01- Ce De Bukvar + Moj prvi engleski rečnik (2 programa) 2 9.90 € 1290 din
02 - Ce De Bukvar + Moj prvi francuski rečnik (2 programa) 2 9.90 € 1290 din
03 - Ce De Bukvar + Moj prvi nemački rečnik (2 programa) 2 9.90 € 1290 din
ZA PREDŠKOLSKO
04 - Paket za predškolsko (5 programa, DE)
Ce De Bukvar, Snežana i 7 patuljaka, Vežbam latinicu, Vežbam ćirilicu, Moj prvi nemački rečnik
5 15.90 € 1990 din
05 - Paket za predškolsko (5 programa, EN)
Ce De Bukvar, Snežana i 7 patuljaka, Vežbam latinicu, Vežbam ćirilicu, Moj prvi engleski rečnik
5 15.90 € 1990 din
06 - Paket za predškolsko (5 programa, FR)
Ce De Bukvar, Snežana i 7 patuljaka, Vežbam latinicu, Vežbam ćirilicu, Moj prvi francuski rečnik
5 15.90 € 1990 din
ZA PRVAKE
11 - Paket za prvake (4 programa)
Ce De Bukvar, Vesela matematika 1, Vesela gramatika, Svet oko nas
8 19.90 € 2590 din
12 - Paket za prvake (8 programa)
Ce De Bukvar, Vesela matematika 1, Vesela gramatika, Svet oko nas, Snežana i 7 patuljaka, Moj prvi engleski rečnik, Moj prvi francuski rečnik, Moj prvi nemački rečnik
8 29.90 € 3690 din
13 - Paket za prvake (10 programa)
Ce De Bukvar, Vesela matematika 1, Vesela gramatika, Svet oko nas, Snežana i 7 patuljaka, Moj prvi engleski rečnik, Moj prvi francuski rečnik, Moj prvi nemački rečnik, Moj prvi računar 1. deo, Moj prvi računar 2. deo
10 35.90 € 4290 din
14 - Paket za prvake (14 programa)
Ce De Bukvar, Vesela matematika 1, Vesela gramatika, Svet oko nas, Snežana i 7 patuljaka, Moj prvi engleski rečnik, Moj prvi francuski rečnik, Moj prvi nemački rečnik, Moj prvi računar 1. deo, Moj prvi računar 2. deo, Naučimo engleski, Moji kućni ljubimci, Vežbam ćirilicu, Vežbam latinicu
14 39.90 € 4790 din
ZA DRUGAKE
21 - Paket za drugake (3 programa)
Vesela matematika 2, Vesela gramatika, Svet oko nas
3 15.90 € 1990 din
22 - Paket za drugake (5 programa)
Vesela matematika 2, Vesela gramatika, Svet oko nas, Moj prvi računar 1. deo, Moj prvi računar 2. deo
5 19.90 € 2590 din
23 - Paket za drugake (8 programa)
Vesela matematika 2, Vesela gramatika, Svet oko nas, Moj prvi engleski rečnik, Moj prvi francuski rečnik, Moj prvi nemački rečnik, Moj prvi računar 1. deo, Moj prvi računar 2. deo
8 29.90 € 3690 din
ZA TREĆAKE
31 - Paket za trećake (2 programa)
Vesela matematika 3, Vesela gramatika
2 9.90 € 1290 din
32 - Paket za trećake (4 programa)
Vesela matematika 3, Vesela gramatika, Moj prvi računar 1. deo, Moj prvi računar 2. deo
4 15.90 € 1990 din
33 - Paket za trećake (7 programa)
Vesela matematika 3, Vesela gramatika, Moj prvi engleski rečnik, Moj prvi francuski rečnik, Moj prvi nemački rečnik, Moj prvi računar 1. deo, Moj prvi računar 2. deo
7 25.90 € 3190 din
OD IGRAČKE DO RAČUNARA
41 - Od igračke do računara (2 programa)
Moj prvi računar 1. deo, Moj prvi računar 2. deo
2 7.90 € 999 din
JEZICI
42 - Engleski paket (2 programa)
Moj prvi engleski rečnik, Naučimo engleski
2 9.90 € 1290 din
MATEMATIKA ZA OSNOVCE
43 - Matematički programi za osnovce (multipak - 4 programa)
Vesela matematika 1, Vesela matematika 2, Vesela matematika 3, Do uspeha sam(a) - pripremni zadaci za prijemni u srednju školu
4 14.90 € 1790 din
MULTIMEDIJALNE ENCIKLOPEDIJE IZ EDICIJA SVEZNANJE I VELIKANI (od 7 do 77 god)
51 - Velike enciklopedije - Geografija i istorija (2 programa)
Zemlja 2010, Istorija - Stari vek (neki od najnagrađivanijih programa Multisofta)
2 9.90 € 1290 din
52 - Geografija za osnovce i srednjoškolce (3 programa)
Geografija 5, Geografija 6 i Geografija 7
3 9.90 € 1290 din
53 - Prirodnjački paket - Sisari i Ribe (2 programa)
Sisari, Ribe
2 9.90 € 1290 din
54 - Sportski paket - Fudbal i Košarka (2 programa)
Fudbal, Košarka
2 9.90 € 1290 din
55 - Sportski paket - Sportovi s loptom (3 programa)
Fudbal, Košarka, Lopta
3 12.90 €  1590 din
61 - Likovni paket - Likovna umetnost i Pikaso (2 programa)
Multimedijalna enciklopedija Likovna umetnost, multimedijalna biografija Pikaso
2 9.90 € 1290 din
62 - Velike muzičke enciklopedije (3 programa)
3 velike multimedijalne enciklopedije - Muzika, Klasična muzika i Rock muzika
3 14.90 € 1790 din 
63 - Klasičan paket - Klasična muzika i Mocart (2 programa)
Multimedijalna enciklopedija Klasična muzika, multimedijalna biografija Mocart
2 9.90 € 1290 din
64 - ROCK paket - Rock muzika i Rolingstonsi (2 programa)
Multimedijalna enciklopedija Rock muzika, multimedijalna biografija Rolingstonsi
2 9.90 € 1290 din
65 - Svi muzički programi (5 programa)
3 velike multimedijalne enciklopedije - Muzika, Klasična muzika i Rock muzika, multimedijalne biografije Mocart i Rolingstonsi
5 19.90 €  
71 - Multimedijalne biografije - VELIKANI (4 programa)
Multimedijalne beografije - Tesla, Pikaso, Mocart i Rolingstonsi
4 12.90 €  1590 din
72 - VELIKI MULTISOFTOV PAKET - Enciklopedije edicije SVEZNANJE (11 programa)
Velike multimedijalne enciklopedije: Zemlja, Istorija - Stari vek, Muzika, Likovna umetnost, Sisari, Ribe, Klasična muzika, Rock muzika, Fudbal, Košarka, Lopta + poklon (S)Lepo kucanje
11 39.90 €  

 

   Uz svaki kupljeni program dobićete i jedan licencni broj za aktivaciju     - Objašnjenja svih vrsta kupovine -

Naši obrazovni multimedijalni programi se mogu kupiti na nekoliko načina: direktnom uplatom koristeći platnu karticu, uplatom na žiro račun ili plaćanje pouzećem.

Plaćanje i preuzimanje programa (objašnjenje)

Objašnjenje podataka iz tabele

Ime programa - prva kolona

Kada kliknete na naziv programa u prvoj koloni otvorićete njegovu stranicu za download i online kupovinu programa. Pored objašnjenja kako da platite i preuzmete program na istoj stranici imate 2 dugmeta: PREUZMI PROGRAM I KUPI PROGRAM.

U zagradi iza naziva programa imate i popis rednih brojeva programskih paketa u kojima se nalazi ovaj isti program. Kupovinom programskih paketa uštedaćete veliki novčani iznos.

Broj programa - druga kolona

U drugoj koloni naveden je broj programa koji se dobijaju u određenom programskom paketu. Primetićete da što je veći programski paket, to je cena pojedinačnog programa manja.

Online plaćanje i preuzimanje - treća kolona

Programi se u svakom trenutku mogu preuzeti sa Interneta, raspakovati i odmah startovati. Za nesmetan rad je potrebno da ste već kupili licencu. Licencu kupujete u našoj online prodavnici u koju ulazite klikom na online cenu pojedinačnog proizvoda ili programskog paketa sa popustom (treća kolona u donjoj tabeli).

U donjoj tabeli su prikazane po 2 cene za svaki pojedinačni proizvod ili po 3 cene za programske pakete (više proizvoda sa popustom)

Na disku (na račun ili pouzećem) - četvrta kolona

Ukoliko želite da vam poštar donese već pripremljene (instalirane) programe na kompakt disku ili DVD disku platićete odgovarajući iznos (iz četvrte kolone) koji je malo veći od cene za direktno preuzimanje. Programe ćete naručiti i platiti na ovaj način.

Na USB-u (na račun ili pouzećem) - peta kolona u drugoj polovini tabele

Ukoliko želite da vam poštar donese već pripremljene (instalirane) programe na USB flash memoriji platićete odgovarajući iznos (iz pete kolone dela tabele sa cenama za programske pakete sa popustom) koji je oko 400 dinara veći od cene na diskovima. Programe ćete naručiti i platiti na ovaj način. USB možete zahtevati samo kod kupovine više programa u jednom ili više programskih paketa.

Veličina fajla u MB (za download) - peta kolona u prvoj polovini tabele 

U poslednjoj koloni su date veličine zipovanih datoteka u kojima se nalazi kompletni programi, kao i imena programa koji se nakon preuzimanja zipovanog sadržaja moraju startovati. Svaki sledeći put programe pozivate iz start menija ili prečice (shortcut) koji će se sami kreirati prvim startovanjem i autorizacijom programa. Ukoliko ste platili neki od programskog paketa koji ima više programa, onda morate downloadovati svaki pojedinačni program.

Read 6821 times