fbpx
Print this page

Klasična muzika (multimedijalna enciklopedija)

Rate this item
(0 votes)
klasika 160

Klasična muzika obrađuje muziku srednjeg veka, renesanse, baroka, klasicizma, romantizma, impresionizma, XX veka, karakteristične muzičke forme i ansamble, a sve to ilustrovano obiljem fotografija, crteža, biografija, notnih zapisa i zvučnih odlomaka.

 • 1000 ilustracija
 • 8 sati muzike
 • Biografije kompozitora
 • Savremena umetnička muzika
 • Izvođenje muzike

 

Cene

- Disk 879 din - Download 6.90 € (kartice i PayPal) 879 din (na račun) - SVI POPUSTI ! Školska verzija Školski kompleti 

O programu

Kao i na ostalim enciklopedijskim diskovima, Multisoft na ovom disku kroz jednostavan i efikasan interfejs priča o zapadnoj umetnisčkoj muzici, takozvanoj klasičnoj muzici. Obrađene su teme Muzika srednjeg veka (gregorijanski koral, drugi oblici crkvene muzike, muzika u Vizantiji, muzika i instrumenti u Srednjem veku, viteška muzika, višeglasje), muzika u doba renesanse, barokna muzika (isntrumenti, Vivaldi, Bah, Hendl, Skarlati), klasicizam (Hajdn, Bokerini, Mocart, Betoven), romantizam (programska muzika, Paganini, Smetana, Brukner, Brams, DvoržakGrig, Maler, Sibelijus, Falja, Borodin, Musorgski, Čajkovski, Rimski-Korsakov), impresionizam (Debisi, Skrjabin, Ravel), XX vek (Štraus, Rahmanjinov, Bartok, Stravinski, Prokofjev, Orf, Geršvin, Aram, Šostakovič, Britn), savremena umetnička muzika, muzika između dva rata, elektronska muzika, novi instrumenti, obrađeni su i naši kompozitori

Obrađeno je i izvođenje muzike, kao što su teme; orkestar, pevanje, pesma, opera, kao i klasika kao popularna muzika sa temama arije, valcer, operete, razne vrste opera (naravno sa najpoznatijim kompozitorima popularnih dela kao što su Štraus, Ofenbah, Monteverdi, Gluk, Rosini, Glinka, Vagner, Verdi, Guno, Sen-Sans, Bize, Leonkavalo, Pučini, Maskanji)
Na ovom disku ne postoji priča o instrumentima pojedinačno. O njima možete pročitati (i čak čuti zvuk svakog od njih) na našem multimedijalnom disku "Muzika"

Tri nova naslova iz edicije Sveznanje kompanije Multisoft posvećena su muzici. Bogat sadržaj u konciznoj formi i kvalitetna tehnička realizacija zajedničke su osobine sva tri programa koji dele sličan interfejs i preglednu enciklopedijsku strukturu s opcijama za pretraživanje teksta po ključnoj reči i izdvojenim galerijama za lakše pregledanje multimedijalnog materijala. - Svet kompjutera

Additional Info

 • Izvod iz recenzije:

   

  ri nova naslova iz edicije Sveznanje kompanije Multisoft posvećena su muzici. Bogat sadržaj u konciznoj formi i kvalitetna tehnička realizacija zajedničke su osobine sva tri programa koji dele sličan interfejs i preglednu enciklopedijsku strukturu s opcijama za pretraživanje teksta po ključnoj reči i izdvojenim galerijama za lakše pregledanje multimedijalnog materijala.

  Muzika je opšteobrazovni disk posvećen istoriji muzike, muzičkim instrumentima i aktuelnim muzičkim žanrovima. Sadržaj programa obuhvata hronološki izuzetno obiman period, od samih početaka muzičkog izražavanja i definicije muzike kao zvuka raspoređenog u obrasce, sve do savremenih dela filmske muzike. Disk se sastoji od više tematskih celina sa raznovrsnih člancima na temu reprodukcije muzike, njenog zapisivanja i čuvanja, specifičnosti muzičkih instrumenata i ljudskog glasa. Članci su koncizni i bogato ilustrovani dokumentarnim fotografijama, crtežima i zvučnim odlomcima.

  Tematika Klasične muzike obuhvata poglavlja iz istorije muzike i sastoji se od hronološki sortiranih „lekcija” koje objašnjavaju istorijske okolnosti odabranog razdoblja, karakter i kompozitore koji su obeležili svoju epohu. Obrađene su i karakteristične muzičke forme i ansambli, a sve to je ilustrovano obiljem fotografija, crteža, notnih zapisa i zvučnih odlomaka.

  Rok muzika je sadržajno najobimniji program iz ove grupe, bogato štivo o celokupnoj istoriji najpopularnijeg muzičkog žanra sadašnjice. Ovoj problematici autori su prišli s pomalo neobične strane, dajući prednost stvarnim vrednostima ovog prebogatog žanra, a ne samo komercijalnim dometima i sumnjivim autoritetima. Težište celokupnog teksta je na muzici, dok su tekstovi pesama u drugom planu. Članci su grupisani u 12 poglavlja koja obuhvataju uvodna razmatranja, preglede razvoja roka po dekadama prošlog veka, analizu najboljih umetnika i albuma, pregled 500 kompozicija koje su „promenile svet” i hronološki pregled evolucije roka. CD izdanje programa upotpunjeno je brojnim audio-odlomcima (preko 2500), dok se za DVD izdanje, koje se nalazi u produkciji, priprema čak 10.000 klipova i nekoliko sati video-materijala. O DVD varijanti Rok muzike biće više reči u jednom od narednih brojeva.

  Svet kompjutera

Read 5012 times

Media