fbpx
Print this page

MUZIKA (velika multimedijalna enciklopedija)

Rate this item
(0 votes)
muzika 160

Multimedijalna enciklopedija "Muzika" kroz 12 sati muzike (700 zvučnih zapisa) i 5000 ilustracija obrađuje preko 1000 tema: istoriju i teoriju muzike, biografije kompozitora i popularnih izvođača, priče o instrumentima, sve muzičke žanrove (od etno do klasične, od narodne do džeza, od praistorijske do filmske).

Nova verzija "Muzika 2013" sadrži novo pretraživanje, lakše skokove s teme na teme, nekoliko novih tema i podtema.

 • Istorija muzike
 • Instrumenti
 • Kompozitori i izvođači
 • Svi muzički žanrovi
 • 1000 tema
 • 5000 fotografija
 • 700 muzičkih zapisa (12 sati)

Cene

- Disk 999 din - Download 7.90 € (kartice i PayPal) 999 din (na račun) - SVI POPUSTI ! Školska verzija Školski kompleti 

O programu

300 muzika2

Muzički instrumenti

Stari instrumenti, drveni duvački, limeni duvački, gudački žičani, okidački žičani, klavijature, udaraljke, tradicionalni instrumenti, elektronski instrumenti, tvorci instrumenata (naravno da svaka od ove grupe instrumenata ima i dodatne podele sa slikovnim i zvučnim ilustracijama)

300 muzika10

Pisana muzika

Razvoj notnog pisma, priče o zvuku i tonu, notama, skalama, akordima, muzički ključevi, ritmu i tempu, melodiji, harmoniji, formi, kompozitorima, libretistima. Ovaj deo je jako tekstualno obogaćen u novoj verziji programa (Muzika 2010).

Izvođenje muzike

orkestar, pevanje (pevači, solo pevanje, crkvena muzika i horovi, opera sa istorijom i svim podoblastima, koncerti i muzički festivali)

300 muzika7

Istorija muzike

teorije o poreklu, muzika prvobitne zajednice, u robovlasničkom društvu, istočne civilizacije, Grčka i Rim, srednji vek, barok, klasicizam, romantizam, impresionizam, dvadeseti vek (sa svim svojim podoblastima, instrumentima i muzičkim obrascima u to doba, kao i sa najpoznatijim kompozitorima)... i opet sve ilustrovano mnogobrojnim zvučnim zapisima

300 muzika9

Muzika širom sveta

afrička, arapska, australijska, indijska, kineska, japanska, južnoamerička, severnoamerička, ruska i istočnoevropska, jugoslovenski folklor, folk muzika, world muzika i world fusion + brojni zvučni primeri

300 muzika5

Popularna muzika

Istorija popularne muzike (arije, valceri, operete, šansone i kanconete, kabare, music hall, mjuzikli, pop muzika, noćni klubovi, regtajm, razne igre... sa velikim brojem izvođača, ilustracija i muzičkih zapisa), džez (poreklo, tradicionalni, sving, bibap, kul, modalni, fri, džez rok, ostali pravci... sa brojnim primerima), bluz i njegovi uticaji (koreni, velikani, ritam i bluz, soul, fank... opet brojni primeri), rok n rol (istorija od pedesetih do danas... brojne slikovne i zvučne ilustracije), novija pop muzika (rege, elektronska...), dens (diskoteke, disko, tehno, hip-hop i rep, rejv, haus, trens, dram-en-bejz, disk-džokeji... ).

Pojedini delovi popularne muzike se tekstualno obogaćuju svakom novom verzijom programa.

300 muzika1

Muzičko izdavaštvo

Studio za snimanje, muzička industrija i nosači zvuka

Filmska muzika

Diznijevi kompozitori, crtaći, najpoznatiji kompozitori filmske muzike, rokeri kao kompozitori na filmu...
I još jednom da napomenemo: na ovom disku ima 10 sati muzike
Naravno da zbog autorskih prava nijedna kompozicija nije cela, ali je na disku neverovatan skup svih vrsta muzike

Bogat sadržaj u konciznoj formi i kvalitetna tehnička realizacija osobine su programa "Muzika" koji ima preglednu enciklopedijsku strukturu sa opcijama za pretraživanje teksta po ključnoj reči i izdvojenim galerijama za lakše pregledanje multimedijalnog materijala.
Disk se sastoji od više tematskih celina sa različitim člancima na temu reprodukcija muzike, njenog zapisivanja i čuvanja, specifičnosti muzičkih instrumenata i ljudskog glasa. Članci su koncizni i bogato ilustrovani dokumentarnim fotografijama, crtežima i zvučnim odlomcima. - Svet kompjutera

Additional Info

 • Rad na programu:

   

  Tri nova naslova iz edicije Sveznanje kompanije Multisoft posvećena su muzici. Bogat sadržaj u konciznoj formi i kvalitetna tehnička realizacija zajedničke su osobine sva tri programa koji dele sličan interfejs i preglednu enciklopedijsku strukturu s opcijama za pretraživanje teksta po ključnoj reči i izdvojenim galerijama za lakše pregledanje multimedijalnog materijala.

  Muzika je opšteobrazovni disk posvećen istoriji muzike, muzičkim instrumentima i aktuelnim muzičkim žanrovima. Sadržaj programa obuhvata hronološki izuzetno obiman period, od samih početaka muzičkog izražavanja i definicije muzike kao zvuka raspoređenog u obrasce, sve do savremenih dela filmske muzike. Disk se sastoji od više tematskih celina sa raznovrsnih člancima na temu reprodukcije muzike, njenog zapisivanja i čuvanja, specifičnosti muzičkih instrumenata i ljudskog glasa. Članci su koncizni i bogato ilustrovani dokumentarnim fotografijama, crtežima i zvučnim odlomcima.

  Tematika Klasične muzike obuhvata poglavlja iz istorije muzike i sastoji se od hronološki sortiranih „lekcija” koje objašnjavaju istorijske okolnosti odabranog razdoblja, karakter i kompozitore koji su obeležili svoju epohu. Obrađene su i karakteristične muzičke forme i ansambli, a sve to je ilustrovano obiljem fotografija, crteža, notnih zapisa i zvučnih odlomaka.

  Rok muzika je sadržajno najobimniji program iz ove grupe, bogato štivo o celokupnoj istoriji najpopularnijeg muzičkog žanra sadašnjice. Ovoj problematici autori su prišli s pomalo neobične strane, dajući prednost stvarnim vrednostima ovog prebogatog žanra, a ne samo komercijalnim dometima i sumnjivim autoritetima. Težište celokupnog teksta je na muzici, dok su tekstovi pesama u drugom planu. Članci su grupisani u 12 poglavlja koja obuhvataju uvodna razmatranja, preglede razvoja roka po dekadama prošlog veka, analizu najboljih umetnika i albuma, pregled 500 kompozicija koje su „promenile svet” i hronološki pregled evolucije roka. CD izdanje programa upotpunjeno je brojnim audio-odlomcima (preko 2500), dok se za DVD izdanje, koje se nalazi u produkciji, priprema čak 10.000 klipova i nekoliko sati video-materijala. O DVD varijanti Rok muzike biće više reči u jednom od narednih brojeva.

  Svet kompjutera

Read 3506 times

Media