fbpx
Print this page

Digitalne folije i Kreator Folija - Cene (sa velikim popustima)

Rate this item
(0 votes)

O Kreatoru Folija i Digitalnim folijama znate već putno, a ovde ćemo samo objasniti cene i moguću uštedu.

SVE CENE POGLEDAJTE U NASTAVKU TEKSTA...

CENA CENA
Kreator Folija bez popusta sa popustom
Digitalne folije (kompleti na diskovima) bez popusta sa popustom

Obratite pažnju da kupovinom većih paketa sa folijama dobijate i dodatni popust na Kreator Folija

Kreator Folija

Popust će imati seoske škole sa malim brojem predavača i škole koje pored Kreatora Folija kupe i najmanje 3 diska gotovih Digitalnih Folija.

Pri zaključenju ugovora o ekskluzivnoj kupovini koji školu obavezuje da nijednu kopiju ne sme dati van škole, Multisoft će cenu određivati na osnovu vrste i veličine ustanove, a ne na osnovu broja računara u istoj.

Cena Kreatora Folija (sa popustom - uz kupovinu Digitalnih Folija)

Obrazac za izračunavanje cene (u Evrima) je sledeći:
Kreator Folija = (150 + Broj Predavača) + PDV

Ako škola ima 60 predavača, cena će biti 210 Evra + PDV.
Takođe će profesori škola koje budu nabavile ovaj program moći iste, u cilju pripreme za čas, koristiti i na svojim kućnim računarima. Naravno da programe pored predavača (ali samo u školi!) mogu koristiti i učenici.

Ako škola ima 40 računara i svi profesori imaju računare kući,
sledi da je cena po jednoj kopiji programa malo više od 2 Evra!

Cena Kreatora Folija (bez popusta)

Obrazac za izračunavanje cene (u Evrima) je sledeći:
Kreator Folija = (250 + Broj Predavača * 2 ) + PDV

Ako škola ima 60 predavača, cena će biti (250 Evra + 60 * 2) + PDV = 370 Evra + PDV.
Takođe će profesori škola koje budu nabavile ovaj program moći iste, u cilju pripreme za čas, koristiti i na svojim kućnim računarima. Naravno da programe pored predavača (ali samo u školi!) mogu koristiti i učenici.

Cenovnik digitalnih folija

Cene su, zbog naših inostranih partnera, date u evrima (bez PDV-a od 20%). S obzirom da su kupci ovih diskova isključivo obrazovne ustanove koje račune plaćaju isključivo preko žiro računa, diskovi se ne mogu naručiti korišćenjem naše On-line prodavnice. Zato Vas molimo da nas kontaktirate direktno telefonom ili e-mailom.

Predmet Naziv diska
broj folija školska licenca €
+ pripreme (pdf)
Biologija Botanika 133 180 da
Bilogija Nastanak Zemlje i života na njoj
65 100 da
Biologija Biologija 1 CD 1 190 160
Biologija Biologija 1 CD 2 49 90  
Biologija Građa i životni procesi kod biljaka 26 50

Biologija za decu Specijalna bilologija 1 CD 1
142 140
Biologija za decu Specijalna bilologija 1 CD 2 91 120  
Biologija za decu Specijalna bilologija 2 108 120  
Biologija Ćelijska i molekularna biologija 1 CD 1 114 140
Biologija Naše telo, naše zdravlje
67 50

Biologija Čovek CD 1 (tkiva, mišići, kosti) 80 90  
Bilogija Unutrašnji organi čoveka
51 50
Biologija Bakterije i mikro organizmi
36 40

Biologija Patogeni mikroorganizmi
36 40
Biologija Bakterije i virusi, nove pretnje
23 40
Biologija Biohemija nasleđivanje-Uvod
38 40  
Biologija Imunologija AIDS
33 40
Biologija Genetske osnove i perspektive
18 40
Biologija Nervi - Mozak - Droga
27 40
Biologija Zaštita životne sredine 1
21 50
Biologija Zaštita životne sredine 2
27 50

Bio/Hem/Fiz Biologija Hemija Fizika
10 40
Hemija Hemija 1 CD 1
79 100
da
Hemija Hemija 1 CD 2
104 140  
Hemija Hemija 2 - Priča o nitratima
32 50
Hemija Uvod u hemiju
62 50  
Hemija Organska hemija
14 40  
Matematika Algebra
50 50
 
Matematika Geometrija - površi i tela CD 1 103 50  
Matematika Geometrija - površi i tela CD 2
64 40
Matematika Geometrija - površi i tela CD 3
73 40
Matematika Geometrija - površi i tela CD 4
97 40

Matematika Nacrtna geometrija
32 30
Matematika Geometrija 2 - površi i tela CD 1
111 40
Matematika Geometrija 2 - površi i tela CD 2
80 40
Fizika Fizika 1 CD 1
100 140 da
Fizika Fizika 1 CD 2
123 180
da
Fizika Fizika 1 CD 3
96 130
Fizika Fizika 2
21 50
Fizika Fizika 3
24 50
Likovno Istorija umetnosti 1 - Renesansa i manirizam
88 100 da
Likovno Istorija umetnosti 1 - Barok i rokoko
76 100 da
Likovno Impresionisti
180 180 da
Geografija Mape - Svet i kontinenti (fiz+pol) 172 200 da
Geografija Zemlja na kojoj živimo 1
148 140
Geografija Zemlja na kojoj živimo 2 96 120
Istorija Istorijske mape - Stari vek 280 150
Za decu Svet oko nas  260 100  
Za decu Račun 1 75 50  

Popusti kod naručivanja većeg broja folija

Biologija - 1380 folija na 21 disku (programu) bez popusta košta 1680 evra, a sa popustom 590 evra!

Hemija - 291 folija na 5 diskova bez popusta košta 380, a sa popustom 190 evra!

Fizika - 400 folija na 6 diskova bez popusta košta 670, a sa popustom 240 evra!

Matematika - 610 folija na 8 diskova košta 330 evra, a sa pupustom 165 evra!

Geografija - 421 folija na 3 diska košta 460 evra bez popusta, a sa popustom 230 evra!

Likovna umetnost - 621 folija na 4 diska bez popusta iznosi 580 evra, a sa popustom 290 evra!

Za decu - 673 folije na 5 diskova (račun, svet oko nas i 3 specijalne biologije) košta 530 evra, sa popustom 265 evra!

Kreator Folija - uz kupovinu kompleta folija odobravamo već pomenuti popust za Kreator Folija!

 

Najbolja ponuda (90% popusta)

Kreator Folija za sve predavače i celu školu PLUS sve digitalne folije = 990 evra

 

 

 

 

 

 

Read 3897 times