fbpx

SAD - Nove veštine za novi vek

Rate this item
(0 votes)

Alternativni reformski model obrazovanja u SAD

Na ovoj stranici donosimo samo deo članka "Nove veštine za novi vek" koji je izašao u Prosvetnom pregledu od 3. decembra 2009. godine. Žao nam je što se na Internet stranicama Prosvetnog pregleda ne nalazi i ovaj izuzetan članak pa ćemo ga delimično preneti (prekucati) na našim Internet stranicama.

Autor(ka) G. Tomljenović

"PARTNERSTVO ZA VEŠTINE 21. VELA"  - ALTERNATIVNOM MODELU OBRAZOVANJA NA NIVOU OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA - DOSAD JE PRISTUPILO TRINAEST SAVEZINIH DRŽAVA SAD, A "POKRET" BI USKORO MOGAO DA DOBIJE I FINANSIJSKU PODRŠKU VLADE.

Školovanje mora biti priprema za stvarni život u stvarnom svetu... Ovo su, naime, zaključili čelni ljudi u nekoliko velikih američkih firmi (Apple, Cisco, Dell, Microsoft...), Nacionalnom udruženju za obrazovanje i Ministarstvu obrazovanja SAD, te su 2002. godine osnovali organizaciju "Partnerstvo za veštine 21. veka" (P21)... Cilj je da svako dete u Americi savlada veštine koje će ga učiniti efikasnijim građaninom, radnikom ili liderom novog doba.

P21 je izdvojila 6 ključnih elemenata koji treba da čine obrazovanje za XXI vek.

1

Prvi element čine oni "kasični" osnovni školski predmeti, koji su u prošlom veku bili uobičajeno školsko gradivo: maternji jezik, strani jezici, matematika, prirodne nauke, istorija, geografija...

2

Drugi element, međutim, koji u P21 nazivaju sadržajima za 21. vek, čini nekoliko oblasti kritičnih za uspešnost u društvenoj zajednici i na radnom mestu, koje kao po pravilu nisu zastupljene u današnjoj školi: svest o globalnim problemima; finansijska, ekonomska, poslovna i preduzetnička pismenost; građanska pismenost; zdravstvena pismenost. Svest o globalnim problemima podrazumeva razumevanje i bavljenje globalnim temama, učenje i saradnju sa pripadnicima drugih kultura i vera, upotrebu stranih jezika. Finansijska i ekonomska pismenost odnosi se na znanja koja doprinose donošenju ispravnih ekonomskih odluka, razumevanje uloge ekonomije u društvu, i korišćenje preduzetničkih veština u cilju povećanja produktivnosti na radnom mestu i unapređenje karijere. Građanska pismenost, pak, podrazumeva učestvovanje u životu zajednice kroz informisanje o delovanju vlade, kroz korišćenje građanskih prava i izvršavanje građanskih obaveza na lokalnom, državnom i globalnom nivou, kao i razumevanje lokalnih i globalnih posledica građanskih odluka. Zdravstvena pismenost jeste sposobnost da se pribave i razumeju informacije o poboljšanju zdravlja i zdravstvene usluge, zatim primena preventivnih zdravstvenih mera kao što su pravilna ishrana, vežbanje, izbegavanje rizika i smanjenje stresa.

3

Treći korpus veština za 21. vek čine veštine učenja i razmišljanja - isto koliko je važno naučiti neke akademske sadržaje, važno je znati i kako ih zadržati i upotrebiti u životu. Te veštine su: kritičko razmišljanje i rešavanje problema; veština komunikacije; kreativnost i inovativnost; sposobnost saradnje; informatička i medijska pismenost; kontekstualno učenje.

4

IKT (Informacione i komunikacione tehnologije) pismenost je, prema viđenju P21, četvrti element obrazovanja primerenog ovom vremenu i označava poznavanje informacionih i komunikacionih tehnologija, odnosno sposobnost da se one koriste kao podrška savremenim metodama učenja.

5

Peti element - životne veštine - na neki načino obavezuje nastavnike da, poput svih onih nekadašnjih dobrih učitelja koji su se oduvek izdvajali po tome šđto su u svoju pedagogiju uključivali i savete o (stvarnom) životu, takvo učenje danas u školi primenjuju strateški osmišljeno i široko. Životne veštine uljučuju: liderske sposobnosti, etiku, ličnu i društvenu odgovorsnost, prilagodljivost, sposobnost za samousmerenje, ali i za timski rad.

6

I, konačno, šesta ključna tačka novovremenog obrazovanja jeste "autentično savremeno procenjivanje" svih dosad nabrojanih veština, koje ne podrazumeva samo visokokvalitetno standardizovane testove već i svakodnevno efikasno ocenjivanje znanja u učionici.

U maju je u američkom senatu predložen zakon po kome bi se državama koje u svoje nastavne planove uključe program P21 bila pružena odgovarajuća materijalna podrška.

Partnerstvu su dosad pristupile Arizona, Ajova, Kanzas, Mejn, Masačusec, Nju Džerzi, Severna Karolina, Južna Dakota, Zapadna Vidrdžinija, Viskonsin, Ilinois, Luizijana i Nevada.

* A u kom veku se zaglavila Srbija? 

* Komentari Multisofta dati su italic slovima

Read 1292 times

Sa njim smo počeli

Najbolji i najpopularniji disk u Srbiji svih vremena - Najbolji disk na Sajmu knjige - Predstavnik Srbije na Prvom Svetskom Samitu Informatičkog Društva, Ujedinjene Nacije

Preporuka za nastavnike

 • Namena programa (za predavače)
  Namena programa (za predavače)

  Pogledajte kako Vam Multisoft može pomoći u pripremi i izvođenju nastave. Ovde ćemo nabrojati sve programe koje možete koristiti (po predmetima i uzrastima)

 • My Book Machine
  My Book Machine

  UDAHNITE ŽIVOT KNJIGAMA - Kreirajte pripreme za čas, mesečne ili godišnje planove, pomoćna nastavna sredstva, uputstva ili vežbe za rad na času ili kod kuće. Uz MBM Editor one neće imati samo tekstove i statične ilustracije već će biti „žive“, pune multimedijalnih zapisa, umetnutih podataka iz drugim programima, animacija, objekata ili celih Internet stranica, multimedijalnih vežbi i drugih interaktivnih datoteka. Naučite i učenike da kreiraju svoje knjige. U nastavku teksta otvorite neku od MBM knjiga ili pogledajte primer "pisanja" knjige.

 • Digitalne folije i Kreator Folija - Cene (sa velikim popustima)
  Digitalne folije i Kreator Folija - Cene (sa velikim popustima)

  O Kreatoru Folija i Digitalnim folijama znate već putno, a ovde ćemo samo objasniti cene i moguću uštedu.

  SVE CENE POGLEDAJTE U NASTAVKU TEKSTA...

 • Vesela nauka - testiranje u računarskim učionicama
  Vesela nauka - testiranje u računarskim učionicama

  Iskoristite već postojećih 10.000 zadataka iz matematike, gramatike i sveta oko nas za niže rezrede osnovne škole i za par trenutaka napravite test koji će učenici raditi u računarskoj učionici. U ovom slučaju ni vama, a ni đacima nije potrebno računarsko iskustvo!

 • Šta o on-line seminaru kažu Vaše kolege

  U ovom tekstu kopirali smo apsolutno sve tekstove (mailove) koje smo dobili od polaznika on-line seminara "Da svaka učionica bude multimedijalna" koji je ujedno i bio prvi seminar ove vrste (održan pre skoro 10 godina). Seminar je, dok nije bio ugašen, za mesec dana završilo preko 700 zadovoljnih nastavnika.