fbpx

Univerzitet u Beogradu

Rate this item
(0 votes)
UNIVERZITET U BEOGRADU 

Univerzitet u Beogradu
11000 Beograd
Studentski trg 1
(011) 635 752(centrala), 638 912(faks)
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/ 
http://www.aic.org.yu/Univerziteti/univerzitet_u_beogradu.htm

Rektorat

Ra?unski centar Univerziteta

Akademski informativni centar

Arhitektonski fakultet
11000 Beograd
Bulevar revolucije 73
(011) 3225 254, 3225 682(centrala), 3224 122(faks), 3229 213(studentska pitanja), 3225 254(sekretar), 3225 254(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.infostud.com/beograd/arhitektonski/arhitektonski.html

Biološki fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 3
(011) 186 635(centrala), 638 500(faks), 635 327(studentska pitanja), 636 163(sekretar), 186 635(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/bf/eng.html 
http://www.infostud.com/beograd/bioloski/bioloski.html

Veterinarski fakultet
11000 Beograd
Bulevar JNA 18
(011) 685 936, 685 666(centrala), 685 939(faks), 685 042(studentska pitanja), 685 711(sekretar), 685 744(dekan)
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/vf/eng.html
http://www.infostud.com/beograd/veterinarski/veterinarski.html

Geografski fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 3
(011) 637 421(centrala), 182 889(faks), 637 421(sekretar), 637 421(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/ggf/eng.html
http://www.infostud.com/beograd/geografski/geografski.html

Gra?evinski fakultet
11000 Beograd
Bulevar revolucije 73
(011) 3229 212(centrala), 3223 557(faks), 3226 552(studentska pitanja), 3229 161(sekretar), 3223 557(dekan)
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/gf/eng.html
http://www.infostud.com/beograd/gradjevinski/gradjevinski.html

Defektološki fakultet
11000 Beograd
Visokog Stevana 2
(011) 183 066(centrala), 183 081(faks), 183 056(studentska pitanja), 183 066(sekretar), 183 036(dekan) 
ostali sajtovi
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/df
http://www.infostud.com/beograd/defektoloski/defektoloski.html

Ekonomski fakultet
11000 Beograd
Kameni?ka 6
(011) 628 866(centrala), 639 560(faks), 633 946(studentska pitanja), 632 993(sekretar), 628 923(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/ef/eng.html
- Savez studenata Ekonomskog fakulteta 
http://www.infostud.com/beograd/ekonomski/ekonomski.html

Elektrotehni?ki fakultet
11000 Beograd
Bulevar revolucije 73
(011) 3229 212(centrala), 3248 681(faks), 3226 760, 6222 971(studentrska pitanja), 3225 432(sekretar), 3248 464(dekan) 
ostali sajtovi:
- Studentska unija Elektrotehni?kog Fakulteta
- Katedra za Mikroelektroniku i Tehni?ku Fiziku
- Informacije o i sa Elektrotehni?kog fakulteta
- Elektrotehni?ki fakultet: dešavanja, studije
http://www.infostud.com/beograd/elektrotehnicki/elektrotehnicki.html

Matemati?ki fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 16
(011) 630 151(centrala), 630 151(faks), 639 954(sekretar), 630 151(dekan)
ostali sajtovi:
- SUMF - Studentska unija Matemati?kog Fakulteta (udruženje za poboljšanje kvaliteta studija i položaja studenata u društvu)
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/mtf/eng.html 
http://www.infostud.com/beograd/matematicki/matematicki.html

Mašinski fakultet 
11000 Beograd
27. marta 80
(011) 3229 121(centrala), 3221 198(faks), 3228 988(studentska pitanja), 3228 907(sekretar), 3229 122(dekan)
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/mf/eng.html
http://www.infostud.com/beograd/masinski/masinski.html

Medicinski fakultet
11000 Beograd
Dr Suboti?a 8
(011) 685 158(centrala), 684 053(faks), 685 661(studentska pitanja), 685 158(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/mdf/eng.html
http://www.infostud.com/beograd/medicinski/medicinski.html

Poljoprivredni fakultet
11080 Zemun
Nemanjina 6
(011) 615 315(centrala), 193 659(faks), 195 933(studentska pitanja), 612 664(dekan)
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/pf/eng.html 
http://www.infostud.com/beograd/poljoprivredni/poljoprivredni.html

Pravni fakultet
11000 Beograd
Bulevar revolucije 67
(011) 3241 501(centrala), 3221 299(faks), 3241 501(studentska pitanja), 3230 116(sekretar), 3249 330(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/prf/eng.html
http://www.infostud.com/beograd/pravni/pravni.html

Rudarsko-geološki fakultet
11000 Beograd
?ušina 7
(011) 3238 832(centrala), 3238 832(faks), 3243 330(studentska pitanja), 3237 315(sekretar), 3237 321(dekan)
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/rgf/eng.html 
http://www.infostud.com/beograd/rudarskogeoloski/rudarskogeoloski.html

Saobra?ajni fakultet
11000 Beograd
Vojvode Stepe 305
(011) 466 032(centrala), 466 294(faks), 493 211(studentska pitanja), 468 227(sekretar), 466 032(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.infostud.com/beograd/saobracajni/saobracajni.html

Stomatološki fakultet
11000 Beograd
Dr Suboti?a 8
(011) 685 288, 657 837(centrala), 685 361(faks), 685 760, 675 424(studentska pitanja), 685 288(sekretar), 685 288(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/stf/eng.html

Tehni?ki fakultet
19210 Bor
Vojske Jugoslavije 12
(030) 24 555, 24 556(centrala), 21 078(faks), 22 375(studentska pitanja), 24 555(sekretar), 21 663(dekan)

Tehnološko-metalurški fakultet
11000 Beograd
Karnegijeva 4
(011) 3228 721(centrala), 3220 847(faks), 3228 721(studentska pitanja), 3228 721(sekretar), 3228 970(dekan)
ostali sajtovi:
http://www.infostud.com/beograd/tehnoloskometalurski/tehnoloskometalurski.html

U?iteljski fakultet
11000 Beograd
Narodnog fronta 43
(011) 2351 133(centrala), 641 060(faks), 2351 033(studentska pitanja), 2351 033(sekretar), 686 787(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/uf/eng.html
http://www.infostud.com/beograd/uciteljski/uciteljski.html

Fakultet za fizi?ku hemiju
11000 Beograd
Studentski trg 16
(011) 187 133(centrala), 187 133(faks), 3282 536(studentska pitanja), 630 551(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/ffh/eng.html
http://www.infostud.com/beograd/fizickahemija/fizickahemija.html

Fakultet odbrane i zaštite
11000 Beograd
Gospodara Vu?i?a 50
(011) 451 843(centrala), 457 685(faks), 451 843(studentska pitanja), 451 843(sekretar), 451 858(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/fod/eng.html

Fakultet organizacionih nauka
11000 Beograd
Jove Ili?a 154
(011) 493 492, 465 855(centrala), 461 221(faks), 465 855(studentska pitanja), 465 855(sekretar), 493 492(dekan)
ostali sajtovi:
- Sajt za pomo? studentima Fakulteta Organizacionih Nauka u Beogradu. Sajt sadrzi softver, skripte, ispitna pitanja, seminarske radove i ostale materijale koji mogu pomo?i studentima u spremanju ispita. 
- Laboratorija za informacione sisteme na fakultetu Organizacionih Nauka
- AIESEC - Me?unarodna organizacija za razmenu studenata 
http://www.infostud.com/beograd/fon/fon.html

Fakultet politi?kih nauka
11000 Beograd
Jove Ili?a 165
(011) 471 911(centrala), 491 501(faks), 471 911(studentska pitanja), 472 097(sekretar), 472 097(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/fpn/eng.html 
http://www.cpijm.org.yu/
http://www.infostud.com/beograd/fpn/fpn.html

Fakultet fizi?ke kulture
11000 Beograd
Blagoja Parovi?a 156
(011) 555 000, 555 466(centrala), 555 474(faks), 555 000(studentska pitanja), 555 000(sekretar), 555 000(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/ffk/eng.html

Farmaceutski fakultet
11000 Beograd
Vojvode Stepe 450
(011) 473 224(centrala), 2372 840(faks), 473 224(sekretar), 473 224(dekan) 
ostali sajtovi:
- Sve o predmetu "Engleski jezik" na Farmaceutskom Fakultetu
http://www.infostud.com/beograd/farmacija/farmacija.html

Fizi?ki fakultet
Studentski trg 16
(011) 630 152, 638 745(centrala), 632 133(faks), 635 627(studentska pitanja), 630 152(dekan), 630 152(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/fif/eng.html
http://www.infostud.com/beograd/fizika/fizika.html

Filozofski fakultet
11000 Beograd
?ika Ljubina 18-20
(011) 639 222, 639 119(centrala), 639 356(faks), 639 315(sekretar), 639 222(dekan) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/fzf/eng.html
- SAFF - Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta
- Filozofski fakultet - odsek arheologija
http://www.infostud.com/beograd/filozofski/filozofski.html

Filološki fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 3
(011) 638 666(centrala), 630 039(faks), 639 344(studentska pitanja), 638 646(sekretar) 
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/flf/eng.html 
http://www.infostud.com/beograd/filoloski/filoloski.html

Hemijski fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 12-16
(011) 3282 111(centrala), 638 785(faks), 639 344(studentska pitanja), 638 646(sekretar) 
ostali sajtovi:
http://WWW.RCUB.BG.AC.YU/bu/hf/eng.html 
- SUHF - Studentska Unija Hemijskog fakulteta 
http://www.infostud.com/beograd/hemijski/hemijski.html

Šumarski fakultet
11000 Beograd
Kneza Višeslava 1
(011) 553 122(studentska pitanja), 545 485(faks), 553 122(sekretar), 558 128(dekan)
ostali sajtovi:
http://www.rcub.bg.ac.yu/bu/smf/eng.html 
http://www.infostud.com/beograd/sumarski/sumarski.html


UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

Univerzitet umetnosti
11000 Beograd
Kosan?i?ev venac 29
(011) 625 166, 624 020(centrala), 629 785(faks) 

Fakultet dramskih umetnosti
11070 Novi Beograd
Bulevar umetnosti 20
(011) 140 419, 136 684(centrala)

Fakultet muzi?ke umetnosti
11000 Beograd
Srpskih vladara 50
(011) 659 272, 659 466(centrala)

Fakultet likovnih umetnosti
11000 Beograd
Raji?eva 10
(011) 630 635, 181 214(centrala)

Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna
11000 Beograd
Kralja Petra 4
(011) 636 742, 182 047(centrala)


FAKULTETI VAN UNIVERZITETA

Personalna uprava Generalštaba Vojske Jugoslavije
11000 Beograd
(011) 2358 304, 2359 292 

Vojna akademija Vojske Jugoslavije
11000 Beograd
Veljka Luki?a Kurjaka 33
(011) 667 039, 2350 124, 2350 348  

Vojnotehni?ka akademija Vojske Jugoslavije
11000 Beograd
Ratka Resanovi?a bb
(011) 505 880, 506 042, 505 286

Vojna gimnazija
11000 Beograd
Petra ?ajkovskog 2
(011) 651 070, 2350 107

Srednja vojna škola
11000 Beograd
Neznanog junaka 38
(011) 2350 360

Policijska akademija
11000 Beograd
Kraljice Ane bb
(011) 662 155(centrala), 663 071(faks), 662 155(studentska pitanja), 663 361(sekretar), 669 648(dekan)

Viša škola unutrašnjih poslova
11080 Zemun
Cara Dušana 196
(011) 613 433(centrala), 613 452(faks), 613 433(studentska pitanja), 613 433(sekretar), 615 525(direktor)

Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve
11000 Beograd
Mije Kova?evi?a 11-b
(011) 762 732(centrala), 762 958(faks), 762 732(studentska pitanja), 762 958(sekretar), 762 958(dekan)

Fakultet za menadžment »Bra?a Kari?«
11000 Beograd
Narodnog fronta 43
(011) 659 661, 2351 033(centrala), 659 661(faks), 2351 033(studentska pitanja), 659 661(sekretar)

Akademija za trgovinu »Jani?ije i Danica Kari?«
38300 Pe?
(039) 34 638(centrala)

Univerzitet Bra?a Kari?
Akademija umetnosti
11000 Beograd
Nemanjina 28
(011) 658 666, 658 887(centrala), 659 246(faks), 656 398(sekretar)  

Ra?unski centar BK univerziteta

Fakultet za internacionalni menadžment
11000 Beograd
Studentski trg 4
(011) 328 1722, 637 153(centrala), 637 148(faks), 181 822(studentska pitanja), 3281 722(sekretar), 185 840(dekan)


 
Read 997 times

Sa njim smo počeli

Najbolji i najpopularniji disk u Srbiji svih vremena - Najbolji disk na Sajmu knjige - Predstavnik Srbije na Prvom Svetskom Samitu Informatičkog Društva, Ujedinjene Nacije

Preporuka za nastavnike

 • Namena programa (za predavače)
  Namena programa (za predavače)

  Pogledajte kako Vam Multisoft može pomoći u pripremi i izvođenju nastave. Ovde ćemo nabrojati sve programe koje možete koristiti (po predmetima i uzrastima)

 • My Book Machine
  My Book Machine

  UDAHNITE ŽIVOT KNJIGAMA - Kreirajte pripreme za čas, mesečne ili godišnje planove, pomoćna nastavna sredstva, uputstva ili vežbe za rad na času ili kod kuće. Uz MBM Editor one neće imati samo tekstove i statične ilustracije već će biti „žive“, pune multimedijalnih zapisa, umetnutih podataka iz drugim programima, animacija, objekata ili celih Internet stranica, multimedijalnih vežbi i drugih interaktivnih datoteka. Naučite i učenike da kreiraju svoje knjige. U nastavku teksta otvorite neku od MBM knjiga ili pogledajte primer "pisanja" knjige.

 • Digitalne folije i Kreator Folija - Cene (sa velikim popustima)
  Digitalne folije i Kreator Folija - Cene (sa velikim popustima)

  O Kreatoru Folija i Digitalnim folijama znate već putno, a ovde ćemo samo objasniti cene i moguću uštedu.

  SVE CENE POGLEDAJTE U NASTAVKU TEKSTA...

 • Vesela nauka - testiranje u računarskim učionicama
  Vesela nauka - testiranje u računarskim učionicama

  Iskoristite već postojećih 10.000 zadataka iz matematike, gramatike i sveta oko nas za niže rezrede osnovne škole i za par trenutaka napravite test koji će učenici raditi u računarskoj učionici. U ovom slučaju ni vama, a ni đacima nije potrebno računarsko iskustvo!

 • Šta o on-line seminaru kažu Vaše kolege

  U ovom tekstu kopirali smo apsolutno sve tekstove (mailove) koje smo dobili od polaznika on-line seminara "Da svaka učionica bude multimedijalna" koji je ujedno i bio prvi seminar ove vrste (održan pre skoro 10 godina). Seminar je, dok nije bio ugašen, za mesec dana završilo preko 700 zadovoljnih nastavnika.