fbpx

Učionica pod kontrolom - Desktop Manager

Rate this item
(0 votes)

srpska verzija najboljeg svetskog programa za kontrolu računara

Prosleđivač/bloker programa i datoteka
Kontroler učeničkih desktopova
Prosleđivač/bloker Interneta
USB i disk bloker
Mapa učionice
Udaljeni pristrup
Integracija videodidaktičke nastave

 

 

Netcom Desktop Manager je najefikasniji način dozvoljavanja i/ili blokiranja rada sa programima i datotekama u računarskoj ucionici. Program na intuitivan i jednostavan način predavaču daje i mogućnost kontole rada na Internetu, kao i univerzalnu kontrolu podešavanja kompletnog računarskog okruženja svakog učenika sa mnogobrojnim Windows rekstrikcijama. Tako se uz njegovu pomoć na računarima učenika prikazuju samo programi potrebni u nastavi.

 

Korišćenje programa ne zahteva nikakvo poznavanje Windows ili mrežne administracije. Isto tako, njegovom primenom se ništa ne menja na administraciji mreže (ako je uopste i ima). Ipak, program prikazuje mapu učionice sa svim radnim stanicama i prijavljenim učenicima. Kada se datoteke ili testovi podele učenicima, a zatim i pokupe na predavačevom računaru, sam program će znati koji dokument je od kog učenika.

U kompjuterizovanim učionicama predavači najčešće zavise od podešavanja i konfiguracija koje su im, oponašajući administratore, postavile kolege na prethodniim časovima. Ipak, NDM svakom predavaču omogućava da za nekoliko sekundi konfiguriše i podesi računare prema svojoj potrebni. Na ovaj način neki predavači mogu koristiti mnogo restriktivniji pristup od nekih drugih, liberalnijih. Promene sa jedne na drugu konfiguraciju su samo klik daleko, dešavaju se "u letu" i ne zahtevaju restartovanjem niti programa, niti računara!

Karakteristike

* Kontrolisanje učeničkih računara u učionici
* Prosleđivanje programa i datoteka ("povuci i pusti").
* Rukovanje testovima: Deljenje i prikupljanje testova rađenih pomoću računara
* Blokiranje Internet-pristupa: Blokiranje ili dozvoljavanje korišćenja pojedinačnih sajtova, protokola i domena.
* Video-mreža: View & Show. Prikazivanje svih radnih ekrana (učenik ka predavaču, predavač svima, predavač na video projektor...). Daljinska kotrola: Pregled svih učeničkih ekrana u okviru kontrolne table predavača.
* Kontrolna tabla predavača: Automatsko generisanje ikona svih radnih stanica (uključujući i prijavljeno korisničko ime). Pozicioniranje korisnika na osnovu rasporeda sedenja.
* Programski bloker: sprečavanje pozivanja neželjenih programa (programska crna lista). I obratno: Mogu se videti (ikone i Start meni) i startovati samo oni programi koji su dozvoljeni (programska bela lista).
* Blokiranje diskova: Sakrivanje i zabranjivanje korišćenja diskova po želji.
* Blokiranje USB: Blokiranje upotrebe uređaje povezanih preko USB priključka (USB memorije, štampača...)
* Blokiranje Internet-Download-a: Zabrana kopiranja datoteka sa Interneta.
* Brojne Windows-restrikcije: Totalna kontrola tipki i Windows prečica kao što su ALT+CTRL+DEL i mnoge druge.
* Sakrivanje: Start meni, Taskbar (linija poslova), Desktop ikone
* Wallpaper (pozadina): zabrana ili daljinsko podešavanje.
* Internet-startna stranica: podešavanje na osnovu predmeta/kursa.
* Blokiranje unosa: prilikom startovanja računara (sve dok se ne startuje Desktop Manager).
* Blokiranje tastature i miša, gašenje ekrana.
* Centralizovano startovanje (Wake-On-LAN), odjavljivanje korisnika ili gašenje svih učeničkih računara.

StandaloneClient verzija programa

StandaloneClient verzija programa Desktop Manager preuzima kontolu nad računarima van učionice kao na primer u Internet kafeu, ili biblioteci... ili bilo gde sa istim mogućnostima podešavanja i restrikcija. Škole i univerziteti pojedinim, tzv. nenadgledanim, računarima dozvoljavaju i slobodniji rad. Zato StandaloneClient omogućava kontrolu desktopa i ovih računara. Čak i kada predavačev računar nije uključen. Na isti način kupci programa u industriji konfigurišu radne stanice u proizvodnji. StendaloneClient verzija ovog programa može naći primenu u svakom preduzeću.

Sistemski zahtevi

Program je toliko fleksibilan da skoro i ne postoje neki veliki sistemski preduslovi, osim da računari u učionici budu umreženi!

 • Individualno računarsko okruženje po želji profesora ili potrebe kursa.
 • Veoma jednostavno i intuitivno rukovanje: Iskustvo administriranja Windowsa ili mreže nije potrebno!
 • Predavačeva podešavanja utiču na rad apsolutno svakog računara "u letu". Nije potrebno restartovanje ili ponovno prijavljivanje.
 • Instalacija: Na računarima učenika nije potrebna. Potrebno je samo pravo pristupa računaru.
 • Nije potrebno nikakvo administriranje korisnika.
 • Nije potrebna deinstalacija. Gašenjem klijentskog programa resetuju se sva angažovanja i restrikcije.
 • Radi na svim IP mrežama: sva Windows / Linux / Samba / Netware - okruženja.
 • Terminalserver osobinu ima samo Terminalserver-Edition.
 • Radi na svakom Windows klijentu: 2000, XP, Vista. (za Win NT, 95,98: NDM Version 2)
 • Podržava najpoznatije Internet pretraživače: Internet Explorer, Firefox, Opera.
 • Samostalni klijent: nova verzija programa za korišćenje na radnim stanicama (računarima) van učionica.
 • Izvrsna pogodonost kao dodatak svim video-didaktičkim mrežama.
 • Bez specijalnih zahteva u pogledu snage procesora, memorije ili mrežnog protoka (ne radi sa NComputing pristupnim terminalima).
 • Višejezičko okruženje: srpska verzija programa

Rad sa programom

 • instalacija programa se radi samo na računaru predavača, dok se na računarima učenika kopira samo jedna datoteka. Nije potrebna ni deinstalacija. Idealno radi sa programima kao što je Hard Disk Šerif.
 • # Kursevi: Izmena desktop okruženja na svim računarima, a na osnovu potreba predavača i/ili kursa se vrši jednostavnim klikom na računaru predavača. Broj kurseva i postavki je neograničen!
 • # Svi studentski računari će biti startovani, a kasnije odjavljeni i ugašeni od strane predavača. Na računarima je onemogućena manipulacija sa datotekama ako je predavačev računar iskjlučen.
 • # Blokiranje rada: Možete blokirati učeničke tastuture i/ili miševe. Ili samo desno dugme miša. Izgasiti monitore na svim računarima da bi privukli paznju učenika, blokirati USB portove, prikazati ili sakriti bilo koji ili sve diskove, onemogućiti bilo koju tipku ili kombinacije tipki na tastaturi (kao Ctrl+Alt+Del). Svako podešavanje se odmah aktivira na svim računarima bez potrebe za prijavom ili restartom.
 • # Rad sa programima: Program omogućava pozivanje ili blokadu bilo kog programa. Može da blokira od jednog do svih programa iz menija Programs, osim onih koji se koriste za potrebe kursa. Tako će samo dozvoljeni programi imati ikone i poziv u startnom meniju. Svi programi se daljinski, "u letu", mogu pozivati ili gasiti na svim učeničkim računarima.
 • # Internet: Program dozvoljava ili zabranjuje Internet pristup ili dozvoljava i/ili zabranjuje pregled jednog ili više sajtova... (takođe "u letu")
 • # Mapa učionice: Predavač na osnovu organizovanja ili rasporeda učenika kreira individualnu mapu učionice. Kada se radne stanice startuju odmah će ih videti i na svom računaru. Ikona za svaku radnu stanicu prikazuje ime računara i ime prijavljenog studenta. Predavač u svakom trenutku može videti rad bilo kog učenik.
 • # Rad sa datotekama: Program omogućava slanje i automatsko otvaranje datoteka (bilo kog formata) na svim učenickim računarima. Iste datoteke na kraju časa predavač može automatski kopirati i zapamtiti na svom računaru (program sam kreira potrebne foldere).
 • # Učenički desktop: Program vrši kontrolu izgleda startnog menija, dostupnosti programa, ikona, taskbara (linije poslova), izgleda pozadine...
 • # Stendalone Client verzija: Preuzima kontolu nad računarima van učionice kao na primer u Internet kafeu, ili biblioteci... ili bilo gde sa istim mogućnostima podešavanja i restrikcija. Škole i univerziteti pojedinim, tzv. nenadgledanim, računarima dozvoljavaju i slobodniji rad. Zato StandaloneClient omogućava kontrolu desktopa i ovih računara. Čak i kada predavačev računar nije uključen. Na isti način kupci programa u industriji konfigurišu radne stanice u proizvodnji. StendaloneClient verzija ovog programa može naći primenu u svakom preduzeću.

Jednostavna kontrola

Upotrebom DESKTOP MANAGERA (NA MATERNJEM JEZIKU) predavač kreira bele liste sa dozvoljenim programima i crne liste sa zabranjenim (blokiranim) programima. Od tog trenutka će učenicima biti dostupni samo programi sa bele liste (kako na desktopu, tako i u Start meniju). Na isti način se podešavaju i restrikcije za korišćenje datoteka i Interneta.

NDM omogućava praćenje rada svih prijavljenih računara/učenika u računarskoj učionici. Raspored mesta je lako izmenjiv korišćenjem funkcije "Povuci i pusti".

Pozicioniranjem pokazivača iznad ikone bilo kog učeničkog desktopa, predavač automatski dobija uvećan izgled ekrana označenog računara.

NOVO: Program View&Show dodaje i funkciju prikazivanja predavačevog ekrana na svim računarima, ekrana učenika na predavačevom ekranu ili video projektoru, kao i dodatnu daljinsku kontrolu svih računara.

View & Show

Program View & Show u kombinaciji sa programom Desktop Manager omogućava predavaču da na monitorima svih računara u učionici prikaže sliku sa bilo kog računara. To znači da će moći:

 • na svakom učeničkom računaru prikazati rad sa svog ekrana
 • na svakom učeničkom računaru prikazati rad sa računara bilo kog učenika
 • na video projektoru prikazati svoj rad
 • na video projektoru prikazati rad (ekran) bilo kog učenika u računarskoj učionici

Program se kupuje kao nadgradnja programu Desktop Manager

Verzija i cene

Za potrebe kontrole rada u računarskim učionicama potrebno je kupiti standardnu verziju programa Desktop Manager. Za standardnu verziju cena ne zavisi od broja računara u učionicama, već samo od broja kompjuterizovanih učionica u školama. Ako su u pitanju školske ustanove * obratite pažnju na cene sa popustom!

Još je bitno da pre puštanja instalacije pročitate uputstva za instalaciju. Ako ne razumete tekst odnosno ne znate da podesite računare, pozovite informatičare koji vam održavaju računarsku mrežu u učionici. Ako ipak ne razumete 5 potrebnih koraka u instalaciji (molimo Vas da pročitate na stanicama za podršku), onda ćemo, po potrebi i mi doći u Vašu učionicu (obratite pažnju da se usluge instalacije i putovanja plaćaju)

  naziv programa ili programski modul komercijalna cena (Euro) * cena sa popustom
za sve obrazovne ustanove
  Desktop Manager Standard Edition
- Licenca po učionici: 1 predavač, neograničen broj učenika
670

300

  View&Show
- Licenca po učionici: 1 predavač, neograničen broj učenika
670

300

  Desktop Manager Standard Edition & View&Show BUNDLE
- Licenca po učionici: 1 predavač, neograničen broj učenika
  300
450
  Kurs
Jedna učionica, neograničen broj polaznika, 1 dan, 8 časova
 200 100
  Instalacija (uz program dobijate uputstvo)
(ako se uplaćuje pri kupovini, ne zaračunavamo putne troškove)
 150 100
  NDM Terminalserver Edition
- Licenca po serveru: 1 server, neograničen broj učionica
   
  NDM StandaloneClient za samostalne računare
- Neograničen broj klijenata
   
  NDM Modul za EBS Videodidaktičku nastavu    

popust za predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole i fakultete veći je do 50%!!!

* program ne može kontrolisati rad korisnika na pristupnim terminalima kao što je NCOmputing, već samo na običnim računarima


 

Instalacija i pomoćni tekstovi

pogledajte ovaj tekst (u pdf formatu) koji će Vam objasniti sve radnje

ili idite na stranucu sa podrškom i dužim objašnjenjima

 

 

Read 5229 times

Sa njim smo počeli

Najbolji i najpopularniji disk u Srbiji svih vremena - Najbolji disk na Sajmu knjige - Predstavnik Srbije na Prvom Svetskom Samitu Informatičkog Društva, Ujedinjene Nacije

Preporuka za nastavnike

 • Namena programa (za predavače)
  Namena programa (za predavače)

  Pogledajte kako Vam Multisoft može pomoći u pripremi i izvođenju nastave. Ovde ćemo nabrojati sve programe koje možete koristiti (po predmetima i uzrastima)

 • My Book Machine
  My Book Machine

  UDAHNITE ŽIVOT KNJIGAMA - Kreirajte pripreme za čas, mesečne ili godišnje planove, pomoćna nastavna sredstva, uputstva ili vežbe za rad na času ili kod kuće. Uz MBM Editor one neće imati samo tekstove i statične ilustracije već će biti „žive“, pune multimedijalnih zapisa, umetnutih podataka iz drugim programima, animacija, objekata ili celih Internet stranica, multimedijalnih vežbi i drugih interaktivnih datoteka. Naučite i učenike da kreiraju svoje knjige. U nastavku teksta otvorite neku od MBM knjiga ili pogledajte primer "pisanja" knjige.

 • Digitalne folije i Kreator Folija - Cene (sa velikim popustima)
  Digitalne folije i Kreator Folija - Cene (sa velikim popustima)

  O Kreatoru Folija i Digitalnim folijama znate već putno, a ovde ćemo samo objasniti cene i moguću uštedu.

  SVE CENE POGLEDAJTE U NASTAVKU TEKSTA...

 • Vesela nauka - testiranje u računarskim učionicama
  Vesela nauka - testiranje u računarskim učionicama

  Iskoristite već postojećih 10.000 zadataka iz matematike, gramatike i sveta oko nas za niže rezrede osnovne škole i za par trenutaka napravite test koji će učenici raditi u računarskoj učionici. U ovom slučaju ni vama, a ni đacima nije potrebno računarsko iskustvo!

 • Šta o on-line seminaru kažu Vaše kolege

  U ovom tekstu kopirali smo apsolutno sve tekstove (mailove) koje smo dobili od polaznika on-line seminara "Da svaka učionica bude multimedijalna" koji je ujedno i bio prvi seminar ove vrste (održan pre skoro 10 godina). Seminar je, dok nije bio ugašen, za mesec dana završilo preko 700 zadovoljnih nastavnika.